Nova stranica u izradi.

Program EkoPartner

Program EkoPartner program je inicijativa udruga Sunce iz Splita i Zelene Istre iz Pule kojime se želi potaknuti:
  • Integriranje okolišno odgovornog načina upravljanja u upravljačku politiku malih turističkih objekata (mali hoteli, ruralni smještaj, iznajmljivači) u Hrvatskoj.
  • Razvijanje platforme za međusektorsku suradnju u poticanju održivih oblika turizma.
  • Senzibiliranje šire javnosti, nacionalne i lokalne uprave te turističkih zajednica i poduzetnika na svim razinama za pitanja zaštite okoliša i održivog razvoja.
Trenutno je u EkoPartner program uključeno 6 turističkih objekata u Dalmaciji i 10 u Istri. Za ulazak u program turistički objekt mora zadovoljiti 33 inicijalna kriterija  raspoređena u 8 kategorija, otpad, voda, energija, hrana, transport, buka, lokalne vrijednosti te edukacija i komunikacija. Uzevši u obzir realna ograničenja u mnogim sredinama (nerazvijenost javne infrastrukture, nerazvijen sustav odvojenog sakupljanja otpada i dr.) odabir kriterija temeljio se na dva principa: osnovnim zahtjevima zaštite okoliša i onim dodatnim mjerama koje mali turistički objekti mogu poduzeti odmah i to bez ikakvih ili s niskim financijskim ulaganjem. Ove kriterije nazivamo polaznima jer će se unutar programa u budućnosti razviti gradacija tj. uvesti viši stupanj za one turističke objekte koji dokažu još viši stupanj održivosti.