WWF projekti

Divljina na Velebitu

Prvog siječnja 2012. godine WWF Mediteranski pogram u Hrvatskoj započeo je provedbu projekta Divljina na Velebitu. Kao što i sam naziv kaže, projekt je usredotočen na područje Velebita, jedno od mjesta s najbogatijom biološkom raznolikošću u zemljama zapadnog Balkana. Kako bi se osigurala održivost rezultata i nakon što projekt završi, razvit ćemo niz promotivnih materijala kojima ćemo popularizirati koncept 'divljine' kod posjetitelja parkova, turista ali i u javnosti >>>>

Parkovi Dinarskog luka

WWF je početkom 2012. godine pokrenuo projekt “Parkovi Dinarskog luka” kojim želi stvoriti savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova (UNSCR 1244/99), Makedonije, Slovenije i Srbije. Kako su zemlje Dinarskog luka svojom ljepotom, geografskim položajem i biološkom raznolikošću već i sada turistička atrakcija, Mreža parkova Dinarskog luka, očekivano je, bit će još jedan magnet za posjetitelje i turističke agencije >>>>

Zaštićena područja za prirodu i ljude

Svjetska organizacija za zaštitu prirode (World Wildlife Fund for Nature, WWF) pokrenula je četverogodišnji projekt „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ u koji je, u cilju njihova održivog razvoja, uključeno svih osam hrvatskih nacionalnih parkova i 11 parkova prirode te Pećinski park Grabovača. Glavni ciljevi projekta su povezivanje zaposlenika parkova s lokalnom zajednicom te uključivanje lokalne zajednice u proces donošenja odluka u zaštićenim područjima. Projekt bi lokalnom stanovništvu pomogao iskoristiti prirodnu baštinu zaštićenih područja za razvoj održive turističke ponude. Neke od aktivnosti projekta bi uključivale i brendiranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda, njihov bolji plasman na tržištu kao i izgradnju infrastrukture, tematskih staza i provođenje edukativnih programa. Glavni financijer projekta je Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida koja je za projekt izdvojila 4,2 milijuna eura.

Projekt je dio već ranije pokrenutog projekta „Parkovi Dinarskog luka“ koji se provodio od 2012. do 2014. godine s ciljem stvaranja saveza parkova prirode i nacionalnih parkova u regiji Dinarskog luka, a obuhvaća područje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Više o projektu na: http://www.croenergo.eu/Novi-projekt-WWF-a-u-koji-su-ukljuceni-svi-nasi-parkovi-28932.aspx#

Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj

Projekt MedPAN South pokrenut je kako bi se unaprijedilo učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima na Sredozemlju. Cilj projekta je jačanje učinkovite zaštite važnih sastavnica obalne i morske biološke raznolikosti Sredozemlja kroz unaprjeđenje upravljanja postojećim zaštićenim morskim područjima te kroz promicanje uspostave novih zaštićenih morskih područja. Projekt uključuje regionalne aktivnosti jačanja kapaciteta i komunikacije vezano uz upravljanje zaštićenim morskim područjima kao i njihovu turističku promociju >>>>