Nova stranica u izradi.

Međunarodni dan održive gastronomije

18. lipnja obilježava se Međunarodni dan održive gastronomije.

Održiva gastronomija označava kuhinju koja uzima u obzir odakle su sastojci, kako se hrana uzgaja, kako dospijeva na tržište te na naše tanjure.

Može igrati važnu ulogu u postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG) promoviranjem razvoja poljoprivrede, sigurne hrane, održive proizvodnje hrane i očuvanja biološke raznolikosti.

Više...