Nova stranica u izradi.

Edukacija biciklističkih vodiča u Istri

Edukacije provodi Istarska razvojna turistička agencija, a održavaju se u razdoblju od 6. do 8. ožujka te 14. i 15. ožujka na području središnje Istre.
Polaznici se tijekom edukacije osposobljavaju kako bi postali certificirani biciklistički vodiči, a jedan od glavnih ciljeva edukacije jest trajno razvijanje specifične ponude cikloturizma, koji je je dan od rastućih selektivnih oblika turizma na području Istarske županije.

Više...