Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora (HGK) samostalna je stručno-poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje interese svojih članica u zemlji i inozemstvu.

Komora djeluje u sinergiji s gospodarstvom kroz svojih 46 strukovnih udruženja i 27 zajednica. Članice HGK su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

HGK zastupa interese članica, unapređuje razvoj poduzetništva, potiče istraživanja, razvoj i inovacije, usklađuje gospodarske i društvene interese s područja ekologije, djeluje u edukaciji i razmjeni znanja, itd.

Aktivnosti HGK, posebice Sektora za turizam, usmjerene su na održivost resursa u turizmu kako ekonomskih, tako kulturnih, prirodnih i socijalnih, što potvrđuju i brojni projekti na međunarodnoj i domaćoj razini.

U suradnji s Institutom društvenih znanosti „Ivo  Pilar“ i Hrvatskom radiotelevizijom provodi akciju «Kvaliteta za Hrvatsku» kojom se, sustavnim pregledom i ocjenjivanjem odabranih odredišta senzibilizira javnost na povećanje standarda kvalitete svih oblika ponude, te održivost resursa u turističkim odredištima.
 
DESTqual procjena kvalitete nacionalni je projekt s ciljem podizanja svijesti i odgovornosti za razvoj konkurentnog i održivog razvoja turizma kojim se ocjenjuje smještaj, promet, ugostiteljski i ostali sadržaji, ljudski resursi, vizualni identitet, rekreativne aktivnosti, javna infrastruktura i trgovina, turističke informacije te posebice stanje i očuvanost kulturnog i prirodnog okoliša.
Nagrađena turistička odredišta, tvrtke i pojedinci "15. Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2011."