Nova stranica u izradi.

Bike odmorišta u Međimurskoj županiji

Međimurje je prva hrvatska regija koja je uvela oznaku kvalitete za cikloturizam „Cyclist Welcome“ koja podrazumijeva pružanje visoke dodatne vrijednosti, odnosno pružanje posebnih usluga za cikloturiste. Cikloturizam se ondje počeo razvijati 2007. godine, a kako bi obogatili biciklističku ponudu, u Međimurju sada postoje i odmorišta za bicikliste, tri u županiji, a svako sadržava pristup pitkoj vodi, pristup vodi za tuširanje i pranje bicikala, set alata za manji popravak bicikla, kutiju za prvu pomoć i sl.