Nova stranica u izradi.

Besplatan prijevoz bicikala vlakom – Varaždinska županija

Varaždinska županija je u suradnji s HŽ Putničkim prijevozom za svoje građane prva u Hrvatskoj pokrenula projekt besplatnog prijevoza bicikala vlakom. Kombiniranjem prijevoza biciklom i vlakom turisti koji posjećuju Varaždinsku županiju, ali i lokalno stanovništvo dobiva veće mogućnosti putovanja što rezultira boljom i sadržajnijom ponudom, a pritom i uvelike pridonosi smanjenju zagađenja i povećanju sigurnosti u prometi. Više…