Nova stranica u izradi.

Dvotračna biciklistička staza uz cestu Labin- Raša

Dvotračna biciklistička staza predviđa se jer državnom cestom DC66 prolazio dio definiranog bicklističkog pravca EuroVelo 8 – Mediteranska ruta, od Mosta Raše do Labina, u duljini od devet kilometara. Mediteranska ruta je jedna od ruta s najvećim turističkim potencijalom i predstavlja veliki značaj cikloturističkom razvoju priobalnih destinacija. Plan dovršetka projekta je iduće godine. Više…