Nova stranica u izradi.

Eco Domus – certifikat Eko prijateljskog smještaja

Na temeljima Master plana razvoja turizma Istre od 2015. – 2025. pokrenut je novi projekt certifikacije Eco Domus. Projekt je namijenjen malim turističkim smještajnim objektima, a cilj mu je poticanje privatnih iznajmljivača na diversifikaciju i podizanje kvalitete smještaja kroz usklađivanje s načelima održivog razvoja i održivog turizma. To je program označavanja kojega provodi Upravni odjel za turizam Istarske županije s ciljem povećanja društvene i ekološke odgovornosti u turizmu. Usklađen je s globalnim smjernicama održivog razvoja te jamči cjelovitu zaštitu okoliša i zdravlja. Objekti koji nose Eco Domus znak zadovoljili su najmanje 50 osnovnih kriterija u 12 kategorija kao što su: društvena i ekološka odgovornost, cjelovita zaštita okoliša i zdravlja, korištenje eco certificiranih sredstava za pranje i čišćenje, korištenje prirodnih materijala i dr. Više o certifikatu možete pronaći na linku.