Projekt gradnje Ornitološkog centra Čigoč

Ornitološki centar Čigoč izuzetno je vrijedan projekt za Sisak i Park prirode Lonjsko polje jer predviđa smještajne kapacitete za edukativne i istraživačke skupine. Također je predviđena izgradnja kampa. Investicija je vrijedna više od 40 milijuna kuna. Više…