Održan 4. EUSAIR Forum u Budvi

4.  EUSAIR Forum održan je u Budvi 5.-08. svibnja 2019. Na događanju je sudjelovalo  više od 550 gostiju i više od 50 govornika. Prvog dana foruma održan je panel na tematsko područje održivog turizma na temu "Rješavanje sezonalnosti Jadransko-jonske regije kroz razvoj održivog i kvalitetnog turističkog proizvoda". Održivi turizam bio je tema panela organiziranog pod nazivom „Koristi od kulturne baštine na održiv način: inovativni modeli turizma u jadransko-jonskoj regiji. Kako stare lokalitete pretvoriti u nove turističke destinacije." Radionica na temu kulturnih ruta Vijeća Europe u organizaciji projektnog tima Routes4U istaknula je važnost promišljanja umreženih mikro destinacija. U okviru Foruma održan je i AI-NURECC seminar na temu “Razvoj vještina i obuka za promicanje pristupa programima / fondovima EU usmjerenim na industrijsku tranziciju i poduzetnička otkrića u okviru pametnih strategija specijalizacije”. Zadnja panel diskusija istaknula je da posebnu pozornost treba posvetiti razvoju ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu uvažavajući nove trendove u turizmu. Zaključno, na sastanku ministara EUSAIR / Jadransko-jonskog vijeća, visoki politički predstavnici zemalja EUSAIR-a usvojili su Budvansku deklaraciju. Više…