Kovarska kuća „Arsia“

Raša, kao grad sa pričom, ima veliki potencijal za razvijanje cjelogodišnjeg turističkog proizvoda, a kovarska kuća „Arsia“ početna je točka u ovoj priči. Za kuću je izrađen promotivni video i letak, a sama kuća je rudarski muzej u malom koji će biti polazna točka programa obilaska Raše. Više…