Nova stranica u izradi.

Turistička zajednica Donjeg Miholjca osposobila pet bike-vodiča

Cikloturizam je  jedan od najvažnijih selektivnih oblika turizma u Donjem Miholjcu. Turistička zajednica je prepoznala važnost cikloturizma te organizirala stručno osposobljavanje za turističke, ali prvi put i za biciklističke vodiče. Seminar su provodili profesori Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Više…