Uređenje park šume Adica - Vukovar

Park šuma Adica revitalizirat će se putem istoimenog projekta „Adica“ s ciljem povećanja turističke atraktivnosti i stvaranjem novih proizvoda.. Glavni smisao projekta je očuvanje izvornog stanja okoliša. Projekt obuhvaća izradu tehničke dokumentacije te studiju izvedivosti i strategiju turističkog brendiranja grada Vukovara koja će se kao strateški dokument koristiti u daljnjem razvoju turizma grada Vukovara. Predviđa se gradnja šetnice uz Vuku, izgradnja kampa, bungalova za smještaj, adrenalinskog parka i sl. Za provedbu ovog projekta bit će potrebno oko 20 milijuna kuna te se planira da će se u 2020. godini krenuti s realizacijom. Više…