Nova stranica u izradi.

“DICA MORA” ekološko-edukativni projekt u Supetru na Braču

Čisti okoliš, more i njegovo podmorje su preduvjeti za održivi razvoj koji je iznimno važan i za turizam. S ciljem smanjenja zagađenja mora i okoliša, grad Supetar je sa svojom Turističkom zajednicom i ostalim udrugama i organizacijama osmislio zajednički ekološko – edukativni projekt „Dica mora“, koji je vrijedan oko milijun kuna i koji će se odvijati kontinuirano kroz rad institucija i udruga koje su sudionici ovog projekta. Više…