Nova stranica u izradi.

Oznaka kvalitete "Like home"

Oznaka kvalitete „Like home“

Zbog značaja i specifičnosti privatnog smještaja Šibensko kninske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima mogu stvoriti preduvjeti za jačanje te produženje glavne sezone, Turistička zajednica Šibensko kninske županije je u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula projekt Označavanja kvalitete „Like HOME.

Više...