Nova stranica u izradi.

Foscrot Travel

Foscrot Travel je turistička agencija sa sjedištem u Edinburgu koja sa svojim klijentima komunicira putem tvrtke FOSCROT d.o.o. iz Zagreba. Agencija nudi individualna i personalizirana putovanja u sjevernu Europu, Afriku, Bliski Istok, Indiju, jugoistočnu i istočnu Aziju te u mnoge druge daleke destinacije. Aranžmane organiziraju u manjim avanturističkim grupama, baziraju se na prirodnim, kulturnim i gastronomskim ljepotama te upoznavanju lokalnih običaja, sve kako bi putnicima pružali jedinstveno iskustvo destinacije.