Projekt "Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak"

Projekt „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ koji bi trebao biti proveden 2020. godine na području Parka prirode Telašćica odnosi se na rekonstrukciju, adaptaciju te prilagodbu postojeće vojne infrastrukture koja će se prenamijeniti u interpretacijski centar. Cilj projekta je postići da Park postane srce „zelenog turizma“ koji će potaknuti razvoj lokalne zajednice, podignuti razinu kvalitete sadržaja, proizvoda i usluga, korištenjem novih zelenih tehnologija. Dio sredstava osigurava EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više na pp-telascica