Vukovar Waterbus Bajadera

Waterbus Bajadera, prvi elektro-solarni brod u ovom dijelu Europe i na cijelom toku Dunava, omogućuje posjetiteljima jedinstveni doživljaj plovidbe Dunavom. Ovaj panoramski turistički brod služi kao višenamjenski prostor odnosno kao salon ili kao izložbeni prostor u kome se odvijaju umjetničke instalacije i postave kulturno turističkog sadržaja. Proizvod je izgrađen prema EU standardima te u potpunosti zadovoljava kriterije održivog i zelenog turizma te mu je s pravom dodijeljena oznaka „Green Mark“.