Biciklistička ruta postaje "Pametna ruta 308"

Grad Pula nadopunjuje sadržaj na biciklističkoj ruti 308, gdje će se postaviti tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanicama za punjenje električnih bicikala. Unaprjeđenjem cikloturističke infrastrukture podići će se cjelokupna pulska turistička ponuda, doprinijeti će se očuvanju okoliša te poticati zdrav način života.

Više možete pronaći ovdje.