”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije

Udruga Sunce u suradnji sa partnerima Dalmacija EKO i Ekološkom Udrugom ”Krka” Knin provodi projekt ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije. Cilj projekta je smanjiti negativni utjecaj turizma na okoliš na području Dalmacije kroz: podizanje svijesti o održivom razvoju turizma, razvoj Dalmatia Green Programa ekološkog certificiranja, razvijanje suradnje između pružatelja smještaja, lokalnih i ekoloških proizvođača te pružatelja održivih usluga.