Nova stranica u izradi.

Dalmatia Green

Dalmatia Green predstavlja certifikat za privatne turističke smještajne objekte koji gostima pružaju boravak usklađen s prirodom i lokalnom zajednicom. Dalmatia Green programom se potiče suradnja pružatelja usluga s lokalnim proizvođačima te se na taj način doprinosi razvoju održivog turizma u Dalmaciji. Projekt je financiralo Ministarstvo turizma u okviru programa i projekata za strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu 2017. godine.