U Parku prirode Papuk nastavljaju se investicije u okviru prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska

U Parku prirode Papuk priprema se novi projektni prijedlog za program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska s ciljem unaprijeđena turističke infrastrukture suradnjom u prekograničnom području. Projektni prijedlog će uključiti nekoliko infrastrukturnih ulaganja u hrvatskom i mađarskom pograničnom području te se njime nastavlja partnerska suradnja započeta uspješno provedenim projektom “Dvije rijeke i jedna gora”.

Više na hrturizam.