Analiza mogućnosti šire primjene obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru u Hrvatskoj

Na Greenpeaceovoj konferenciji pod nazivom „Uloga turizma u energetskoj tranziciji” predstavljena je brošura „Analiza mogućnosti šire primjene obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru u Hrvatskoj” koju su izradili stručnjaci iz Zelene energetske zadruge (ZEZ). U brošuri su predstavljene inovativne poslovne prakse korištenja obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru, analiziran je njihov potencijal u Republici Hrvatskoj te su date smjernice vlasnicima turističkih objekata kako da na ekonomski povoljan način realiziraju svoje projekte.