Karlovačka Aquatika osvojila nagradu za održivi turizam

Javna ustanova Aquatika osvojila je nagradu u kategoriji „Održivog turizma“ na Danima hrvatskog turizma u Malom Lošinju. Osim što posjetiteljima prikazuje bogatstvo riječne flore i faune, Aquatika stavlja naglasak na brigu o okolišu i lokalnoj zajednici te na edukaciju djece i mladih o biološkoj raznolikosti. Uspješnost ovog projekta prepoznaje se time što je Aquatika u godinu dana postojanja dobitnica i drugih stručnih nagrada.

Više možete pronaći ovdje.