OITS objavio publikaciju 20 primjera socijalnih politika i programa diljem svijeta

OITS okuplja brojne javne i privatne dionike koji sudjeluju u stvaranju programa i rješenja koja omogućuju velikom broju ljudi odlazak na odmor odnosno zalaže se za pristupačni turizam. Na taj način provodi „socijalnu politiku turizma“ te doprinosi razvoju domaćeg turizma u brojnim zemljama. OTIS je u suradnji sa francuskim Ministarstvom gospodarstva i financija (DGE) izradila i predstavila publikaciju u kojoj se nalazi 20 primjera socijalnih politika i programa iz 17 zemalja diljem svijeta.