Promatranje rijetkih ptica

Promatranje ptica, poznato kao i birdwatching, iznimno je vrijedan dio održive turističke ponude grada Nina. Ninska laguna prostor je jedinstvene biološke vrijednost i predstavlja jedno od rijetkih staništa na hrvatskoj obali i na tlu Europe gdje obitava preko 250 vrsta ptica. Ovaj turistički proizvod izuzetno je važan za širenje svijesti o važnosti očuvanja prirode i međuzavisnosti biološke raznolikosti i turizma.

Više na hrturizam.