Projekt „Razvoj održive turističke destinacije“

The Travel Foundation dobrotvorna organizacija iz Velike Britanije, je proljeće 2015. započela rad na projektu „Razvoj održive turističke destinacije“  u koji su uključena dva hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj projekta je stvoriti nove prilike za razvoj novih vještina u turizmu, obrazovanja, zapošljavanja kao i razvoj lokalnog gospodarstva te podrška hotelima u boljoj promidžbi, učinkovitijem upravljanju održivim turizmom kao i praćenje, ocjenjivanje i izvještavanje o učincima na društveno-gospodarsku sliku destinacije.