The Travel Foundation

The Travel Foundation je dobrotvorna organizacija iz Velike Britanije koja je pokrenuta 2003. godine uz sufinanciranje Vlade, industrije te uz podršku nevladinih organizacija, znanosti i ostalih zainteresiranih dionika. Organizacija surađuje s privatnim i javnim sektorom kako bi turizam pridonio što većoj dobrobiti za ljude i okoliš. Cilj organizacije je pomoću turizma ostvariti bolju kvalitetu života kroz očuvanje okoliša, održivi način rada, razvoj lokalne proizvodnje te očuvanje kulturne baštine.
 
Svojim radom su prisutni i u Hrvatskoj gdje nastoje kroz razvoj odmarališta ukazati na mogućnost uključivosti i suradnje s lokalnom zajednicom. U proljeće 2015. započeli su rad na projektu „Razvoj održive turističke destinacije“ u koji su uključena dva hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj projekta je stvoriti nove prilike za razvoj novih vještina u turizmu, obrazovanja, zapošljavanja kao i razvoj lokalnog gospodarstva te podrška hotelima u boljoj promidžbi, učinkovitijem upravljanju održivim turizmom kao i praćenje, ocjenjivanje i izvještavanje o učincima na društveno-gospodarsku sliku destinacije.