Postavljene edukativne ploče o maloj čigri u sklopu projekta DRAVA LIFE

Stanište male čigre na Dravi ugroženo je zbog izgradnji hidroelektrana, regulacije rijeke te vađenja šljunka i pijeska zbog čega danas na Dravi obitava samo 4 parova malih čigri. Kako bi se spriječilo i upozorilo lokalno stanovništvo i turiste na važnost i ugroženost ovih ptica na rijeci Dravi, postavljene su informativne ploče na šest lokacija duž rijeke Drave u Hrvatskoj.

Više možete pronaći ovdje.