Nova stranica u izradi.

Potencijali za povijesno-kulturni turizam Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija je u dokumentu razvojne strategije naznačila kako je turizam jedan od najznačajnijih segmenata budućeg razvoja županije jer potencijali postoje i mogućnosti su velike. Pritom se misli na uobičajenu turističku ponudu poput lovnoga turizma te novih mogućnosti ponuda. Gradska uprava ističe kako su arheološka istraživanja i njihovi rezultati ostvareni kroz epohalne nalaze na području Vinkovaca, izvanredna mogućnost promidžbe grada što je velika prilika za razvoj povijesno-kulturnog turizma koji u svijetu donosi veliki novac.

Više na: http://www.vusz.hr/info/zupanijska-razvojna-strategija-1