Nova, četvrta lokacija za iznajmljivanje bicikala na Verudi

U okviru projekta Bičikleta, otvorena je četvrta lokacija na Verudi gdje su građanima i gostima dostupni električni bicikli. Radi se o javnom servisu za prijevoz biciklima koji broji već tri lokacije diljem Pule, te na taj način rasterećuje promet i doprinosi razvoju održivog turizma u Hrvatskoj.