Radionica "Sadašnjost i budućnost održivog i odgovornog turizma"/ Workshop "The Present and the Future of Sustainable and Responsible Tourism"

Key Note Presentations

Panel 1
: Promicanje i uključivanje održive proizvodnje i potrošnje u turističke politike/ Promoting and Integrating Sustainability and SCP into Tourism Policies
Panel 2: Tehnologija i inovacije za odgovorni turizam/ Technology and Innovation for Responsible Tourism
Panel 3: Niskougljično gospodarstvo, učinkovito upravljanje resursima i otpadom/ Low Carbon, Resource Efficiency and Waste Management
Panel 4: Razvoj održivih turističkih inicijativa/ Development of sustainable tourism initiatives
Panel 5: Održivo financiranje i ulaganje u turizmu/ Sustainable Finance and Investment in Tourism

Okrugli stol: Da li i zašto se isplati biti održiv?/ Round Table: (Why) does it pay to be sustainable?

I
zvještaj i zaključci/ Conclusions