Projekt „Bike Sharing Atlas“

Bike Sharing Atlas je dio istraživačkog projekta sa Sveučilišta u Beču pomoću kojeg je omogućen ažurirani pristup informacijama o tome gdje se mogu unajmiti javni bicikli. Podaci su dostupni za više od 460 svjetskih gradova i preko 21.000 pojedinačnih stanica. Više na linku.