Prvih 11 certifikata za seniorski turizam


Uz potporu  Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a u skladu sa europskim direktivama i Nacionalnim programom socijalnog turizma, Hrvatska je dobila prvih 11 putničkih agencija certificiranih za seniorski turizam i provedbu specijaliziranih programa za seniore u dobi 55+, koji sve više putuju.
Više na linku .