Projekt "Povijest na zrnu soli"

Općini Ston, kao nositelju projekta "Povijest na zrnu soli", odobreno je ukupno 56,6 milijuna kuna za provedbu projektnih aktivnosti, javljaju u ponedjeljak iz Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA). Nakon uspješno završenog postupka evaluacije, Općina Ston  koja se prijavila na javni poziv za pripremu i provedbu integriranih programa zasnovanih na obnovi kulturne baštine početkom 2016. u suradnji sa DUNEA -om, dobila je ovih dana odluku o financiranju od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Više na http://www.mint.hr/default.aspx?id=36884