Kulturno turistički projekt „Upoznaj Bergmane“

Ispred rudnika Sveta Barbara, u Rudama pokraj Samobora, 8. listopada 2016., predstavljen je projekt „Upoznaj Bergmane“. Projekt se temelji na tri kulturna dobra samoborskog kraja, rudniku Sveta Barbara koji je od 2015. na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, obnovljenom mlinu Puškar i Rudarskoj greblici, slanom kolaču uvrštenom u nematerijalna dobra Republike Hrvatske. Posjetiteljima je kroz obnovljenu i očuvanu kulturnu baštinu predstavljen ovaj rudarski kraj, a kao simbol kraja odabrani su Bergmani, patuljci koji su prema lokalnoj predaji nastanjivali rudnik do 19. stoljeća. Briga o rudniku je, uz suglasnost Ministarstva kulture, povjerena Kulturno-umjetničkom društvu „Oštrc“, a projekt je ostvaren u suradnji s turističkom agencijom „Bergman“.

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=35652