Nova stranica u izradi.

Projekt Slopey

Projekt Slopey (kosina) je pokrenula i inicirala agencija TravAbled, jedina hrvatske putnička agencija specijalizirana za putovanja osoba s invaliditetom. Projekt nastoji omogućiti veću pristupačnost objektima koji na ulazu imaju stepenice i/ili pragove, što često predstavlja teško premostive prepreke osobama s invaliditetom. Postavljanjem kosina na ulaz taj problem bi se premostio i omogućio građanima i turistima s invaliditetom veću mogućnost ulaska u objekte. Kosine „Slopey“ se izrađuju u suradnji s Kaznionicom u Lipovači – Popovači i trenutno su postavljene na 40-ak lokacija u zagrebačkim ulicama Jurišićeva i Tkalčićeva. Kosine su postavljene uz podršku Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba. U planu je postavljanje kosina i u ostalim hrvatskim gradovima.

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=35625