Približavanje usluga turistima s posebnim potrebama

Novigradska turistička agencija Epoca 360 pokrenula je inicijativu „Iskorak iz tišine“ kojom će se turistička ponuda pokušati prilagoditi komunikacijskom sustavu gluhih i nagluhih osoba. Želja inicijatora projekta je približiti potrebe osoba s posebnim potrebama pružateljima turističkih usluga, s ciljem da takvi turisti budu prihvaćeni i da mogu uživati u svom odmoru.

Više na: http://www.presscut.hr/Web%20sharing%20ZON/08-2016/26-08-2016/Bujština/Presscut_16864288.pdf