Punionice za električne bicikle

TZ Istre, prepoznala je potrebe turista na biciklu i krenula promovirati punionice za električne bicikle. Do sada je otvoreno njih 15, a u planu je njih još 35, čime će ova regija biti prva u svijetu.

Više na: http://www.presscut.hr/Web%20sharing%20ZON/08-2016/30-08-2016/Slobodna%20Dalmacija/Presscut_16863557.pdf