Nova stranica u izradi.

Akcijski plan razvoja zelenog turizma

Akcijski plan razvoja zelenog turizma nastao je na temelju Strategije razvoja turizma do 2020. godine s ciljem određivanja koraka za razvoj jednog od ključnih turističkih proizvoda u narednim godinama. Prema Strategiji razvoja turizma do 2020. godine, zeleni ili ekoturizam je istaknut kao jedan od deset glavnih turističkih proizvoda na kojima se temelji razvoj hrvatskog turizma, a procjenjuje se kako je oko 3% međunarodnih odmorišnih putovanja motivirano ekoturizmom, s tendencijom daljnjeg rasta.

Akcijski plan obuhvaća podteme zaštite okoliša i turističko vrednovanje prirode, dok je termin „zeleni turizam“ horizontalna tema, relevantna za sve vrste turizma. U skladu s tim u Akcijskom planu s naglašena dva smjera:
                 1.       Unapređenje okolišne održivosti turizma s ciljem „ozelenjivanja“ postojećih turističkih aktivnosti kako bi se doprinijelo smanjenju pritisaka turizma na okoliš.
                 2.       Unapređenje turističkog vrednovanja prirodne baštine s ciljem razvijanja turizma koji, osim što tematizira prirodnu baštinu, doprinosi njezinoj zaštiti.

U vidu unapređenja okolišne održivosti turizma, ciljevi Akcijskog plana odnose se na kontinuirano i sustavno unapređivanje okolišne održivosti turizma na razini turističkih destinacija, ugostiteljsko-turističkih pružatelja usluga te pozicioniranje Hrvatske kao destinacije predvodnice održivog turizma. U vidu turističkog vrednovanja prirodne baštine, ciljevi Akcijskog plana se odnose na razvoj ponuda unutar i u okolici nacionalnih parkova i parkova prirode, očuvanje i vrednovanje prirodne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini te na podizanju konkurentnosti i prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije za razne oblike turizma posebnih interesa s naglaskom na doživljaju prirodne baštine.

Namjera Akcijskog plana je i služiti kao dodatni katalizator za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te Programa Unije.

Akcijski plan je nastao u suradnji Ministarstva turizma te Instituta za turizam, a predstavljen je u srpnju 2016. godine.