NALAS - Mreža udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Europe

NALAS (Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe) je mreža udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Europe. Mreža okuplja 16 udruga koje predstavljaju otprilike 9000 lokalnih vlasti, izravno biranih od strane 80 milijuna stanovnika ove regije. Tajništvo NALAS-a, sa sjedištem u Skopju, odgovorno je za cjelokupnu koordinaciju i provedbu aktivnosti.

Mreža je osnovana 2001. godine s ciljem jačanja procesa demokratizacije i decentralizacije u Jugoistočnoj Europi. Osim demokratizacije i decentralizacije, među ciljevima NALAS-a su snažniji doprinos regionalnoj razini u procesu eurointegracija, održivi razvoj lokalnih zajednica te veće približavanje javnih servisa građanima.

NALAS snažno zagovara provedbu načela održivosti u razvoju turizma na lokalnoj razini.