Green Restaurant Association

Green Restaurant Association (Udruženje zelenih restorana) je međunarodna neprofitna organizacija koja se bavi certificiranjem zelenih ugostiteljskih objekata. Organizacija je osnovana 1990. godine s ciljem što većeg „ozelenjivanja“ ugostiteljske industrije te poticanja održivih modela u raspolaganju energijom, hranom, vodom, gradnjom i u zbrinjavanju otpada. Green Restaurant Association trenutno djeluje na području Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.