Green Destinations

Green Destinations je organizacija osnovana 2014. godine s ciljem pružanja platforme za certificiranje i promicanje „zelenih“ turističkih odredišta na svjetskoj razini. Do danas je Green Destinations prepoznata kao jedna od vodećih organizacija u promoviranju održivosti u turizmu. Pod „zelenim“ odredištima organizacija smatra turistička odredišta koja su postigla visok stupanj održivosti prema kriterijima Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC) koje je odobrilo dodjelu certifikata „Green Destination Standard“ za unapređivanje održivih politika i održivo upravljanje odredištima.