Predstavljanje projekta SISTERS u Šibeniku

Grad Šibenik sudjeluje u još jednom europskom projektu naziva SISTERS, namijenjenom razvoju novih rješenja održivosti u turizmu. Ovaj projekt temelji se na zajedničkim turističkim interesima u njegovanju ljudskih, kulturnih i prirodnih resursa kako u gradovima domaćina tako i na Europskoj razini. Projekt želi umrežavanjem gradova omogućiti stanovnicima predlaganje promjena te da imaju direktnu vezu kako sa gradovima koja sudjeluju u ovome projektu tako i sa Europom.

Više na: http://skvus.hr/predstavljanje-projekta-sisters-sibenik/