Nova stranica u izradi.

Predstavljanje cikloturističke karte otoka Brača

Sutivan na otoku Braču predstavio je svoju biciklističku kartu otoka. Tri godine unazad Brač nije imao niti jednu označenu biciklističku stazu koja bi zadovoljila standarde. Od 22.04.2016. službeno ih ima čak 25, ukupne dužine 1026 kilometara. Turističke zajednice otoka Brača drže kako su potencijali cikloturizma osim produženja sezone golemi, te da se zahvaljujući biciklizmu već osjećaju dobri rezultati.

Više na: https://www.dugirat.com/turizam/37-turizam/22340-prezentirana-biciklisticka-karta-otoka-braca