Nacionalni program razvoja socijalnog turizma

S obzirom da socijalni turizam ima sve veći značaj u suvremenim turističkim kretanjima, Ministarstvo turizma je u suradnji s Institutom za turizam izradilo Nacionalni program razvoja socijalnog turizma koji pruža strateški razvojni okvir djelovanja i provedbe aktivnosti različitih relevantnih dionika u sferi socijalnog turizma. Dokument predstavlja operacionalizaciju jednog dijela mjera turističke politike koje su planirane Strategijom razvoja turizma RH do 2020. Ovim Nacionalnim programom definirane su glavne smjernice razvoja socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj do 2020. godine, zatim vizija i ciljevi razvoja socijalnog turizma, glavni dionici važni za razvoj socijalnog turizma, ključni projekti u razvoju ponude te načini poticanja i modeli financiranja razvoja socijalnog turizma s posebnim naglaskom na mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova. Ovaj dokument predstavlja operacionalizaciju prethodno usvojene Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, u kojoj se socijalni turizam navodi kao jedan od važnih turističkih proizvoda koji je u planskom razdoblju strategije potrebno dodatno razvijati.