Nova stranica u izradi.

Projekt "SLOVENIA GREEN"

Slovenska turistička zajednica je 2015. godine počela razvijati novi, „zeleni“ princip funkcioniranja njihovih uredskih i radnih aktivnosti, pod nazivom "Slovenia-Friendly Office - SLOVENIA GREEN". Projekt je usmjeren na smanjenje potrošnje energije, razvoj zelenog modela za cjelokupnu javnu administraciju, poslovni sektor i domaćinstva te na edukaciju zaposlenika o okolišu, a samim time i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i prirodu. Projektom se želi potaknuti turistički sektor i destinacije Slovenije u podizanju ekoloških standarda, a prati ga i brošura s detaljnim uputama o tome kako svakodnevne uredske aktivnosti učiniti ekološki prihvatljivima. 

Projekt je povezan s brandom I FEEL SLOVENIA.Detaljnije na: http://www.slovenia.info/en/Za%C4%8Duti-zeleno.htm?ps_slovenia_green=0&lng=2