Nova stranica u izradi.

Zlatna Greda d.o.o.

Zlatna Greda d.o.o. je prva hrvatska eko turistička agencija. Osnovana je 2006. godine te je u stopostotnom vlasništvu Udruge Zeleni Osijek. Agencija funkcionira po modelu socijalnog poduzetništva te se ostvareni prihodi raspoređuju na programske aktivnosti udruge vezane uz zaštitu prirode i okoliša. Agencija je organizator eko turističkih sadržaja za posjetitelje Eko centra Zlatna Greda. Zlatna Greda d.o.o. turistička agencija je redovna članica UHPA-e.