Nova stranica u izradi.

Ilirija d.d.

 turistička kompanija iz Biograda na Moru već preko 57 godina djeluje na turističkom tržištu. Dobitnica je priznanja za društveno odgovorno poslovanje za 2011. i 2012. godinu, u kategoriji srednje tvrtke, a ujedno je prva i zasada jedina turistička kompanija nositeljica tog priznanja. Sastavni dio društveno odgovorno poslovanja Ilirije d.d. temelji se na poštivanju načela održivnog razvoja gdje gospodarski razvoj ne ugrožava postojeće prirodne resurse, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu te takvim vidom odgovornog i održivog turizma u kojem se u ravnoteži nalaze sadašnji i budući gospodarski, socijalni i ekološki zahtjevi, svih sudionika poslovnog procesa osigurava dugoročnu opstojnost Ilirije kao gospodarskog subjekta, turizma kao industrije ali i budućnost generacijama koje tek dolaze. Svakodnevno se vodi briga o procesima upravljanja zaštitom okoliša na operativnoj razini s ciljem i obvezom: sprečavanja onečišćenja okoliša, ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika i gostiju, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak.

Više na: http://www.ilirijabiograd.com/frontend/data/files/Opci%20korporativni%20profil%20tvrtke_sijecanj_2014.pdf